ปฏิทินโรลโอเวอร์

ในตลาดสกุลเงินจะมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายหรือได้รับจากการซื้อขายที่ถือข้ามคืน (ปกติตำแหน่งใด ๆ ที่ซื้อขายข้ามเวลา 17:00 EST) ซึ่งนี้ถูกเรียกว่า "โรลโอเวอร์", "swaps" หรือ "TOM / Next" ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ของคุณ

วิธีการอ่านโรลโอเวอร์:

หมายเลขข้างต้นแสดงถึงจำนวน "วัน" ของการโรลโอเวอร์คุณสามารถคาดหวังที่จะจ่ายเงินหรือได้รับเกี่ยวกับตำแหน่งที่จัดขึ้นในวันนั้นที่ 17:00 นิวยอร์กเวลา (EST) "1" หมายความว่าวันที่จะมีแบบโรลโอเวอร์ทั่วไป